"Wyrażamy głębokie zaniepokojenie funkcjonowaniem pakietu onkologicznego" - takie zdanie zaczyna list onkologów do premier Ewy Kopacz. Kilkunastu profesorów, w tym prezesi największych towarzystw onkologicznych, apelują o pilne zmiany w sztandarowej reformie ministra Bartosza Arłukowicza. Alarmują, że rozwiązania zawarte w pakiecie zwiększyły jedynie biurokrację i nie wpłynęły na jakość leczenia.

Onkolodzy apelują między innymi o zniesienie ryczałtów za badania w procesie diagnostyki onkologicznej. Szpitale i przychodnie alarmują, że dopłacają do badań, bo NFZ płaci tyle samo, niezależnie czy pacjent musi mieć proste USG, czy bardzo drogie badania PET.

Onkolodzy zwracają uwagę, że na głowie została postawiona radioterapia - z ankiet zbieranych przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne wynika, że przez wymogi pakietu chorzy jeżdżą po 100 km na naświetlania.

Rozwiązania zawarte w pakiecie zwiększyły jedynie biurokratyzację systemu, natomiast nie wpłynęły na jakość diagnostyki i leczenia onkologicznego w naszym kraju - czytamy w liście.

Ostro krytykowana jest karta onkologiczna. Mnoży biurokrację i jest głównie narzędziem rozliczeniowym dla NFZ-tu. Według lekarzy w żaden sposób nie poprawia sytuacji pacjenta - za to poprawia budżet NFZ.

W naszej opinii konieczna jest radykalna zmiana zapisów administracyjnych regulujących funkcjonowanie systemu opieki onkologicznej w Polsce, przede wszystkim głębokie przeobrażenie Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego, która wbrew pierwotnym założeniom, nie służy pomocy chorym, a jest głównie narzędziem rozliczeniowym Narodowego Funduszu Zdrowia, modyfikacja systemu informatycznego i wprowadzenie standardów diagnostyczno-terapeutycznych w nowotworach - napisali onkolodzy do premier Ewy Kopacz. Zgłaszają się też do pracy nad zmianami w pakiecie: Zarządy Towarzystw Onkologicznych, mając na względzie chęć poprawy opieki nad pacjentem, deklarują gotowość do merytorycznej współpracy przy przygotowaniu rozwiązań, które pozwolą osiągnąć ten cel.

Pod listem do premier Ewy Kopacz podpisali się prezesi Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Zarządu Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, Zarządu Polskiej Unii Onkologii, Zarządu Polskiego Towarzystwa Patologów, Zarządu Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów a także konsultanci krajowi w dziedzinie onkologii klinicznej, chirurgii onkologicznej, radioterapii onkologicznej i patomorfologii.

(mpw)