Rodzice 7-latków mają ostatnią szansę na złożenie wniosku o „wyprawkę dla pierwszaka”. Na zakup podręczników mogą liczyć dzieci, w rodzinach których dochód nie przekracza 347 złotych na osobę.

Rodzice, których dzieci we wrześniu po raz pierwszy pójdą do szkoły, mogą składać wnioski o wyprawkę w Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej. Już za pięć dni muszą one przekazać kuratorom oświaty informację, ile podręczników ma zostać wydanych. Jednak, jak dowiedziała się nasza reporterka, olsztyński urząd miasta jeszcze kilka dni będzie przyjmował wnioski spóźnialskich.

Wyprawka obejmuje wyłącznie podręczniki, których wartość nie może przekraczać stu złotych.