Wielka Izba Trybunału Praw Człowieka odrzuciła odwołanie polskiego rządu od pierwszego wyroku w sprawie Alicji Tysiąc. Kobiecie odmówiono prawa do aborcji mimo, że ciąża zagrażała jej zdrowiu. Nie podano dokładnego uzasadnienia swojej decyzji.

Sędziowie powiedzieli jedynie, że odwołanie polskiego rządu jest nieuzasadnione z punktu widzenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Pierwszy wyrok w tej sprawie wydany 20 marca został więc definitywnie utrzymany.

Oznacza to, że polskie władze muszą wypłacić Alicji Tysiąc 25 tysięcy euro odszkodowania. Poza tym polskie władze muszą powołać organ, którego zadaniem będzie rozstrzyganie konfliktów pomiędzy lekarzami, a ich pacjentkami, które chcą usunąć ciąże z przyczyn zdrowotnych. Posłuchaj relacji francuskiego korespondenta RMF FM Marka Gładysza: