Tatrzański Park Narodowy i Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe stworzyły specjalny folder i film dla turystów wybierających się na Orlą Perć. Akcja ma na celu przekazanie najważniejszych informacji na temat bezpieczeństwa, potrzebnego sprzętu i przygotowania do przejścia jednej z najtrudniejszych technicznie tras turystycznych poprowadzonych w Tatrach Wysokich.

Całość Orlej Perci oznakowana jest na czerwono, w trudniejszych miejscach wyposażona jest w ciągi stałych stalowych ułatwień, takich jak łańcuchy, klamry i drabinki. Zwykle przejście Orlej Perci dzieli się na dwie lub trzy jednodniowe wycieczki, wykorzystując szlaki dojściowo-zejściowe.

Trasa przeznaczona jest dla najbardziej wprawnych i doświadczonych turystów – takie były założenia jej pomysłodawców już na początku XX wieku. W późniejszych latach coraz bardziej intensywny rozwój turystyki sprawił, że Orla Perć z trasy elitarnej zmieniła się w bardzo popularny szlak. Rezultatem tej zmiany jest tragiczna statystyka: od 1909 do 2014 roku na Orlej Perci (wraz ze szlakami dojściowymi i z odcinkiem Zawrat–Świnica) zginęły 122 osoby. Przyczyną wielu z nich jest niewystarczające przygotowanie (sprzętowe, kondycyjne bądź techniczne).

Najczęstsze przyczyny wypadków to: poślizgnięcia na płatach śniegu, mokrych lub zalodzonych skałach (59%), zabłądzenia (26%), zasłabnięcia i zachorowania (9%), spadające kamienie (3%).

Folder „Orla Perć – Bezpieczeństwo. Przygotowanie. Sprzęt” ma za zadanie promowanie właściwego przygotowania – technicznego i sprzętowego –do przejścia Orlej Perci. Znajdziemy w nim informacje o topografii i czasie przejścia, organizacji ruchu na szlaku, trudnościach na poszczególnych odcinkach, a także wskazówki dotyczące obycia z ekspozycją, techniką poruszania się wzdłuż sztucznych ułatwień, w terenie skalnym, na płatach śniegu itp.

Folder dostępny jest w sprzedaży w Punkcie Informacji Turystycznej TPN, w punktach wejść do Parku oraz w sklepie internetowym (sklep.tpn.pl). Cena folderu – 2 zł (bez kosztów wysyłki).

Źródło tpn.pl

(mpw)