Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakwestionował niektóre praktyki serwisu OLX. Chodzi o wprowadzanie w błąd co do zakresu oferowanej ochrony kupującego. Firma będzie musiała zwrócić niektórym klientom pieniądze. „Będziemy dalej rozwijać serwis, by dostarczyć użytkownikom rozwiązania dopasowane do ich oczekiwań” - przekazała w stanowisku dot. decyzji Prezesa UOKiK Grupa OLX.

Użytkownicy zobaczą łączną cenę towaru i usługi serwisowej

UOKiK, w wydanym we wtorek komunikacie poinformował o zakwestionowaniu praktyk OLX, które wprowadzały użytkowników w błąd co do zakresu oferowanej ochrony. W wyniku tego, Prezes Urzędu zobowiązał Grupę OLX do wprowadzenia zmian w serwisie oraz do zwrotu pieniędzy klientom.

W odpowiedzi na decyzję UOKiK, Grupa OLX wydała stanowisko, w którym poinformowała o otrzymaniu zobowiązania do wprowadzenia zmian. Jak dodano, wszczęte we wrześniu 2022 roku postępowanie dotyczyło: opcji sortowania dostępnych w OLX oraz sposobu informowania o Usłudze Serwisowej w wynikach sortowania, sposobu informowania o dostępności opcji zakupu z Przesyłką OLX oraz bez Przesyłki OLX i Pakietu Ochronnego.

Jedną z kluczowych zmian, jakie OLX planuje wprowadzić, jest rozszerzenie zakresu usługi "Pakiet Ochronny", aby uwzględnić sytuacje, które dotychczas nie podlegały ochronie. Serwis zapowiedział również dostosowanie swoich procedur i komunikacji do nowego zakresu usługi. Ponadto, OLX pracuje nad nowym interfejsem opcji zakupu, który umożliwi użytkownikom poznanie łącznej ceny towaru z wynagrodzeniem za usługę serwisową oraz sortowanie towarów po tej łącznej cenie.

"W przypadkach określonych w decyzji, zwrócimy użytkownikom środki pobrane za usługę serwisową i za towar, który reklamowano w ramach ‘Pakietu Ochronnego’" - podało OLX.

Jak dodano, OLX przygotowuje kampanię informacyjną dotycząca wydanej decyzji.

"Wprowadzone przez serwis OLX zmiany są wynikiem współpracy z UOKiK w ramach prowadzonego postępowania. Będziemy dalej rozwijać serwis celem dostarczenia użytkownikom rozwiązań dopasowanych do ich oczekiwań" - przekazano w stanowisku.

Klienci skarżyli się na OLX

UOKiK poinformował we wtorek, że podjął działania na podstawie skarg od konsumentów, którzy byli zaskoczeni tym, że płatny pakiet ochronny w rzeczywistości tej ochrony nie gwarantował.

"W wyniku działań Grupy OLX konsumenci ponosili negatywne skutki finansowe" - podkreślił prezes UOKiK Tomasz Chróstny. Dodał, że spółka stosowała "szereg postanowień istotnie ograniczających zakres ich ochrony".

Jak otrzymać zwrot na konto?

Prezes UOKiK wydał decyzję, w której zobowiązał Grupę OLX do zmiany praktyk. Jak podał Urząd, portal odda klientom pieniądze i poinformuje o tym konsumentów: jeśli konsument odpowie na tę wiadomość, otrzyma zwrot na konto bankowe, w przeciwnym razie zwrot środków zostanie przekazany do "portfela OLX" w serwisie.