Nie ma pieniędzy na nową bazę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie - ustalił reporter RMF FM. W kwietniu stary, wysłużony śmigłowiec, zastąpi nowy Eurocopter. Maszyna nie będzie miała jednak odpowiedniego pomieszczenia.

Stary Mi-2 stoi w hangarze, bez ogrzewania. Nowa maszyna będzie potrzebowała klimatyzacji. To już jest sama elektronika w tym śmigłowcu - tłumaczy szef olsztyńskiej bazy LRP Roman Kozłowski.

Do wybudowania nowej bazy potrzebne jest m.in. osuszenie terenu. Koszt całej inwestycji waga się od 5 do 7 milionów złotych. LPR, które nie ma pieniędzy zwróciło się o pomoc do samorządu.

Do sfinansowania budowy nie kwapi się jednak ani urząd marszałkowski ani urząd miasta w Olsztynie. To jest bardzo duża kwota, która nie została zaplanowana w budżecie na przyszły rok - tłumaczą urzędnicy. Śmigłowiec na ponad 20 milionów złotych będzie więc, przynajmniej przez kilka miesięcy stacjonował w nieodpowiednich warunkach.