Rada Europy postanowiła przemówić do wyobraźni młodego pokolenia i zamówiła wykonanie swego hymnu - "Ody do radości" Beethovena - w wersji techno, hip hop, trans i jazzowej. 20 wersji utworu zaprezentowano dziś w Strasburgu.

Nagrania te mają służyć jako mniej zobowiązujący podkład muzyczny do imprez europejskich adresowanych do młodzieży. Są wśród nich także skrócone wersje, specjalnie dla mediów.

Wyprodukowana przez Radę Europy płyta kompaktowa ma też ułatwić dziennikarzom z radia i telewizji dobranie odpowiedniej ilustracji muzycznej do reportaży o Unii.

To nie jedyny powód nagrania płyty; drugim są wątpliwości, związane z prawami autorskimi do oficjalnej wersji, nagranej w 1971 roku pod batutą zmarłego w 1989 roku Herberta von Karajana.

Woleliśmy zacząć od zera niż angażować się w długie negocjacje ze spadkobiercami światowej sławy dyrygenta - powiedział agencji AFP związany z projektem Alun Drake.

Wersja Karajana, przyjęta przez Radę Europy jako hymn europejski w 1972 roku, będzie jednak wykorzystywana przy wielkich okazjach.

18:15