Od 1 stycznia zryczałtowany dodatek energetyczny będzie należał się „odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej”. To osoby, które już teraz pobierają dodatek mieszkaniowy. Dopłata do energii nie jest duża, ale ma być formą „pomocy przeznaczonej mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej”. Starać się o nią można od 2 grudnia.

Żeby uzyskać prawo do dodatku energetycznego, trzeba złożyć wniosek o taki dodatek załączając umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy. Drugim warunkiem jest zamieszkiwanie w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wnioski składa się w tych samych miejscach, gdzie podania o dodatek mieszkaniowy, czyli najczęściej w ośrodkach pomocy społecznej lub pomocy rodzinie, w zależności jak dany samorząd nazwał taką jednostkę. W stolicy Wielkopolski jest to z kolei wyodrębnione Poznańskie Centrum Świadczeń.

Wyliczenie wysokości zryczałtowanego dodatku energetycznego będzie dokonywane co roku. Pierwsza kalkulacja obowiązuje na okres od stycznia do kwietnia 2014 roku. Według niej można dostać co miesiąc:
- 11,36 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa
- 15,77 zł dla rodziny do 4 osób
- 18,93 zł gdy rodzina liczy co najmniej 5 osób.

Można wybrać opcję, że pieniądze będą trafiały bezpośrednio na rachunek dostawcy prądu. Wtedy do wniosku trzeba dołączyć rachunek lub fakturę VAT za energię elektryczną, bo tam znajduje się numer konta. W wyjątkowych sytuacjach urzędnicy mogą żądać dodatkowych dokumentów.

(mpw)