Rozszerza się krąg osób, które mogą być objęte dozorem elektronicznym. Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski ogłosił, że o taką formę odbywania kary będą mogli się ubiegać przestępcy skazani maksymalnie na rok więzienia. I to bez względu na to, czy odsiedzieli część wyroku czy nie.

Zobacz również:

Przepisy umożliwiające odbywanie kary pozbawienia wolności we własnym domu, w ramach systemu dozoru elektronicznego wprowadzono we wrześniu. Skorzystać mogą z nich przede wszystkim pijani rowerzyści, osoby skazane za niepłacenie alimentów, a także za inne tzw. drobne przestępstwa. Nie będzie to dotyczyć natomiast pedofilów ani osób skazanych za bicie i dręczenie rodziny. Oraz recydywistów. Decyzję o ewentualnym zaobrączkowaniu podejmuje sąd penitencjarny na wniosek skazanego.