Od przyszłego roku zostanie zlikwidowany obowiązek meldunkowy. Zgodnie z nowymi wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji będziemy jedynie powiadamiać urząd gminy o miejscu zamieszkania. Rubryka „adres zameldowania” zniknie z dowodu osobistego i prawa jazdy.

Meldunek ma zostać zastąpiony zgłoszeniem miejsca zamieszkania urzędowi gminy, na obszarze której przebywamy. Informacje te urzędy gminy będą przekazywać do innych instytucji, m.in. urzędów skarbowych. Co ważne, w razie zmiany miejsca zamieszkania nie będzie trzeba się wymeldowywać. Rejestrowanie miejsca zamieszkania automatycznie wyrejestruje poprzednie zgłoszenie.

MSWiA chce, aby zgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania mogło się odbywać m.in. przez Internet. Zainteresowane osoby będą musiały jednak zaopatrzyć się w specjalny podpis elektroniczny. Resort rozważa też możliwość załatwiania formalności przez telefon. Zgłoszenia naszego nowego miejsca zamieszkania będziemy mogli dokonać również w tradycyjny sposób - udając się do urzędu.

Za niezgłoszenie miejsca zamieszkania nie będzie groziła żadna sankcja. Obecnie - zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych - za uchylanie się od obowiązku meldunkowego można zostać ukaranym karą grzywny lub nawet ograniczeniem wolności do miesiąca.