Nie w połowie roku - jak zapowiadało MSWiA - ale z początkiem stycznia powstanie nowy oddział straży granicznej. Chodzi o Oddział Karpacki, z siedzibą w Nowym Sączu, który obejmie swym obszarem województwo małopolskie. Zgodnie z planami, chodziło o to, by wzmocnić tę służbę - wśród argumentów pojawiały się między innymi Światowe Dni Młodzieży.

W dokumentach uzasadniających powstanie nowego oddziału straży granicznej Światowe Dni Młodzieży w ogóle się nie pojawiają.

Jak nieoficjalnie usłyszał nasz dziennikarz, stworzenie nowego oddziału w połowie roku było planem maksimum, jednak wielość przygotowań i formalności związanych z reorganizacją sprawiła, że nie uda się dokończyć tych prac przed wielką imprezą w lipcu.

W uzasadnieniu ogłoszonego właśnie projektu rozporządzenia skupiono się natomiast jedynie na zagrożeniu nielegalnym napływem uchodźców - głównie z Bliskiego Wschodu i Afryki.

Z analiz resortu wynika między innymi, że Polska może się stać państwem tranzytowym. Bardzo prawdopodobny jest nowy korytarz migracji przez nasz kraj - jednym z powodów jest chociażby budowa ogrodzenia na granicy węgierskiej.

 (j.)