Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy budżetowej na 2021 r. - poinformowała we wtorek kancelaria prezydenta. Prezydent podpisał także nowelizację ustawy okołobudżetowej na 2021 r.

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawę z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - poinformowała Kancelaria Prezydenta RP we wtorek.

Jak przypomniano w komunikacie, łączna kwota dochodów budżetu w 2021 r. po nowelizacji wyniesie ponad 482,98 mld zł, z czego 424,84 mld zł stanowią dochody podatkowe, 55,55 mld zł - dochody niepodatkowe, zaś 2,59 mld zł to środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi. Wydatki budżetu państwa po nowelizacji wyniosą prawie 523,5 mld zł, za deficyt na ustalono na dzień 31 grudnia 2021 r. na kwotę nie większą niż 40,5 mld zł.

Z kolei w ramach nowelizacji ustawy okołobudżetowej na 2021 r. zostały m.in. zniesione ograniczenia dotyczące wynagrodzeń w określonych jednostkach sektora finansów publicznych, a także stworzone zostały podstawy prawne do przekazywania nagród pracownikom określonych jednostek sektora finansów publicznych, powstał też dodatkowy fundusz motywacyjny w określonych jednostkach sektora finansów publicznych, z którego będą mogły być wypłacane specjalne dodatki motywacyjne pracownikom tych jednostek. Nowelizacja umożliwiła także przekazywanie określonym funduszom celowym środków w formie tzw. wpłat z budżetu państwa oraz przekazanie dodatkowych środków w formie subwencji uczelniom uprawnionym do finansowania na zasadach określonych dla uczelni publicznych oraz instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz. Poza tym ustawa powala na przekazanie gminom w roku 2021 dodatkowych środków z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej.

Obie ustawy wejdą w życie z dniem następującym po ich ogłoszeniu.