Mieszkańcy małopolskiej Kasinki Małej poważnie dotkniętej przez ostatnie nawałnice dostali od Caritasu pomoc materialną i finansową o łącznej wartości 200 tysięcy złotych. Najbardziej potrzebujący oprócz pieniędzy dostali m.in. jedzenie, meble, sprzęt AGD i środki czystości.

Pomocą zostało objętych w sumie 200 osób, które najbardziej ucierpiały w wyniku nawałnic. Zapomogi finansowe trafiły do blisko 40 rodzin - powiedziała Agnieszka Homan z Caritasu Archidiecezji Krakowskiej.

Szczególnie cenne dla mieszkańców jest to, że przekazywanie pomocy odbywa się bez uciążliwej biurokracji, to znaczy, że poszkodowani nie muszą szczegółowo tłumaczyć na co przeznaczają zapomogę. Zasiłki celowe wypłacane z budżetu państwa są natomiast obwarowane wieloma restrykcjami. Ponadto poszkodowani dostali od Caritas sprzęt AGD, bo wiele pralek czy lodówek zostało zalanych - podkreślił  wójt gminy Mszana Dolna Bolesław Żaba.

Nawałnice wystąpiły w południowej Małopolsce w nocy z piątego na szóstego sierpnia; spowodowały wezbrania potoków oraz gwałtowny spływ wód powierzchniowych, doprowadzając do licznych podtopień. Najwięcej zniszczeń odnotowano w powiatach limanowskim i myślenickim. Podtopionych zostało 447 budynków mieszkalnych oraz 245 gospodarczych. Woda uszkodziła także drogi i mosty.

(mn)