Tuż przed świętami rozpoczęło pracę Biuro Odzyskiwania Mienia - wyspecjalizowana jednostka, która ma odbierać majątki pochodzące z przestępczej działalności. BOM powstał dzięki porozumieniu zawartemu przez ministrów finansów, sprawiedliwości oraz spraw wewnętrznych i administracji.

Pracujący w Biurze policjanci, urzędnicy skarbowi oraz prokuratorzy - jak pisze "Dziennik" - dzięki skomplikowanym analizom finansowym będą szukać przestępczych majątków zarówno w kraju, jak i za granicą.

Funkcjonariusze BOM-u mają ułatwiony dostęp do informacji o stanie kont, deklaracjach podatkowych, czy obrotach firm przestępców, które wcześniej policjant mógł sprawdzić jedynie po przejściu skomplikowanej procedury. To jednak dopiero początek zmian w prawie, które pomogą w odbieraniu pieniędzy gangsterom.

W ciągu pół roku przedstawiciele MSWiA, ministerstwa sprawiedliwości i finansów mają przedstawić propozycje kolejnych zmian.