Największą w ostatnich latach kontrolę spółek z udziałem Skarbu Państwa rozpoczęli kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli – informuje „Rzeczpospolita”. Pod lupą inspektorów znalazły się takie giganty jak: Bumar, LOT, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Nafta Polska i Kompania Węglowa.

Kontrola dotyczy sprawowania nadzoru właścicielskiego w spółkach z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Obejmuje 30 z nich i dwa ministerstwa: Skarbu Państwa oraz Gospodarki - mówi Błażej Torański, rzecznik NIK.

Celem kontroli jest sprawdzenie, czy członkowie zarządów i rad nadzorczych są wybierani zgodnie z procedurami i czy podejmowane przez zarządy i rady decyzje chronią interesy skarbu państwa. Chodzi o to, czy do spółek trafiają znajomi królika czy osoby rzeczywiście spełniające wymagane kryteria - podkreślił Torański.