Najwyższa Izba Kontroli sprawdzi, czy decyzje podejmowane przez ministra sportu i turystyki Mirosława Drzewieckiego w stosunku do Polskiego Związku Piłki Nożnej były zgodne z prawem. Zostaną one objęte trwającą obecnie kontrolą w resorcie w związku z przygotowaniami Polski do organizacji Euro 2012.

O kontrolę słuszności postępowania ministra sportu zwrócił się na początku października klub Lewicy. Była to reakcja na wprowadzenie przez Trybunał Arbitrażowy przy PKOl kuratora do PZPN. Wnioskował o to Mirosław Drzewiecki. Decyzja ta wywołała ostry sprzeciw FIFA i UEFA, które zagroziły wycofaniem polskiej reprezentacji z eliminacji Mistrzostw Świata. W wyniku kompromisu zawartego miedzy kuratorem, Zarządem PZPN oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki, minister Drzewiecki zwrócił się do Trybunału o wycofanie kuratora. Jego zadania przejęła Niezależna Komisja Wyborcza złożona z przedstawicieli rządu, PZPN, UEFA i FIFA.