Aż 80 mandatów nałożono na kierowców autokarów, które ITD skontrolowała od początku ferii. Najpoważniejszymi przewinieniami były m.in. niesprawne hamulce i wycieki różnego rodzaju płynów.

Inspekcja Transportu Drogowego skontrolowała od początku ferii 640 autokarów, którymi na wypoczynek jechały dzieci. W 33 przypadkach zatrzymano dowody rejestracyjne, 4 pojazdy nie mogły kontynuować podróży. Na kierowców nałożono 80 mandatów.

Główne powody zatrzymania dowodów rejestracyjnych to niesprawne hamulce, zbyt zużyty bieżnik opon oraz wycieki różnego rodzaju płynów z autobusów. Kierowcy otrzymywali mandaty także za braki w dokumentach.

ITD zwraca jednak uwagę, że w tym roku sytuacja jest nieznaczenie lepsza niż w zeszłym. Inspektorzy oceniają też, że autokary wożące dzieci są w o wiele lepszym stanie niż na przykład tabor przewoźników miejskich, czy podmiejskich. Co ważne, od początku ferii u żadnego ze skontrolowanych kierowców nie wykryto alkoholu w organizmie.

W czasie zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży ITD prowadzi kontrole autokarów na wniosek organizatorów albo rodziców dzieci. Kontroluje też pojazdy wyrywkowo na drogach całego kraju.