W przyszłym roku z pracą miał się pożegnać co dziesiąty pracownik administracji państwowej. Tymczasem w projekcie ustawy o racjonalizacji zatrudnienia znalazły się rozwiązania, gwarantujące rzeszom biurokratów nietykalność - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Oprócz osób w wieku przedemerytalnym pod ochroną będą m.in. naczelnicy wydziałów, urzędnicy zajmujący kierownicze stanowiska państwowe, główni księgowi oraz pracownicy służby bhp. Ponadto ustawa wyłącza spod tego obowiązku instytucje podległe Sejmowi nie podając sposobu ograniczenia w nich zatrudnienia.

Kierownicy urzędów będą mogli też wnioskować o pozostawienie dotychczasowego poziomu zatrudnienia ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa państwa czy znaczenie wykonywanych zadań.

W ciągu ostatnich 10 lat grupa urzędników zwiększyła się o 35 proc., czyli o 47 tys. do 183 tys. osób. Na ich pensje w ubiegłym roku poszło blisko 10 mld zł.