W wieku 76 lat zmarł profesor Andrzej Woszczyk, astronom i prezes toruńskiego Towarzystwa Naukowego. Zajmował się fizyką komet i małych ciał Układu Słonecznego, fizyką atmosfer planetarnych i tzw. ciał osobliwych. W uznaniu jego zasług Międzynarodowa Unia Astronomiczna nadała nazwisko profesora odkrytej w 1990 roku planetoidzie 14382, krążącej wokół Słońca między Marsem a Jowiszem.

Profesor Woszczyk był absolwentem astronomii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, uczniem Władysława Dziewulskiego i Wilhelminy Iwanowskiej. Jeszcze w trakcie studiów rozpoczął pracę w Obserwatorium Astronomicznym UMK w podtoruńskich Piwnicach, a na toruńskiej uczelni zdobywał kolejne stopnie naukowe - doktorat w 1962 roku, habilitację w 1971 roku i tytuł naukowy profesora w 1984 roku.

Naukowiec prowadził obserwacje spektroskopowe komet i planet, analizował widma kometarne, pod koniec lat 60. XX wieku prowadził pionierskie badania atmosfery Marsa, które pomogły w sporządzeniu mapy fizycznej tej planety. Był też członkiem międzynarodowego zespołu opracowującego Atlas Widm Kometarnych. Pracował w obserwatoriach i ośrodkach astronomicznych na całym świecie, m.in. w USA, Francji, Belgii, Niemczech i Chile.

Profesor Woszczyk był członkiem licznych towarzystw i instytucji naukowych, m.in. Komitetu Astronomii Polskiej Akademii Nauk, Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN, Międzynarodowej Unii Astronomicznej, Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, Towarzystwa Polsko-Belgijskiego. W latach 1999-2007 był prezesem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. W 2003 roku został prezesem Towarzystwa Naukowego w Toruniu, a od 1995 roku był redaktorem naczelnym czasopisma naukowego "Urania-Postępy Astronomii".

Pogrzeb naukowca odbędzie się w sobotę w Toruniu.