W wieku 79 lat zmarł Marian Jurczyk. Były prezydent Szczecina zmarł po długiej chorobie w szpitalu. Jurczyk w okresie PRL był działaczem opozycji. W 1997 roku uzyskał mandat senatora. Dwukrotnie był też prezydentem Szczecina - w latach 1998–2000 oraz 2002–2006.

Jurczyk od 1954 pracował w Stoczni Szczecińskie. W sierpniu 1980 stanął na czele Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Szczecinie. Był sygnatariuszem porozumień sierpniowych. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany na 11 miesięcy - od 13 grudnia 1981 do 18 listopada 1982. Pod koniec 1982 został tymczasowo aresztowany i oskarżony o przygotowania do obalenia ustroju PRL. W 1984 został zwolniony na mocy amnestii. 

Pod koniec lat 80. był wśród liderów "S", którzy nie uznawali prawa Wałęsy do powoływania nowych władz związku. Był przeciwnikiem "okrągłego stołu". W 1990 r. założył konkurencyjny wobec "S" związek zawodowy "Solidarność '80". Po rozłamie w 1994 r. stanął na czele nowego związku, utworzonego przez część działaczy "S-80".

W wyborach parlamentarnych w 1997 jako kandydat niezależny uzyskał mandat senatora IV kadencji. W listopadzie 1998 roku został wybrany przez radę miasta na urząd prezydenta Szczecina. Ze stanowiska prezydenta Szczecina Marian Jurczyk zrezygnował 24 stycznia 2000, po decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, iż funkcji prezydenta miasta na prawach powiatu nie można łączyć z mandatem senatorskim.

W marcu tego samego roku sąd lustracyjny drugiej instancji na wniosek Rzecznika Interesu Publicznego prawomocnie uznał go za tzw. kłamcę lustracyjnego. Utracił mandat senatora. Sąd uznał, że Marian Jurczyk zataił fakt zmuszenia go w 1977 przez funkcjonariuszy SB groźbą pozbawienia życia do współpracy. W 2002 w ramach postępowania kasacyjnego Sąd Najwyższy uchylił jednak prawomocne orzeczenie sądu lustracyjnego i orzekł, że oświadczenie lustracyjne Jurczyka było prawdziwe, gdyż współpraca z SB nie miała charakteru tajnego, a przekazywane informacje były pozbawione wartości operacyjnej.

W wyborach samorządowych w 2002 Marian Jurczyk został wybrany na prezydenta Szczecina. W 2006 roku bezskutecznie ubiegał się o reelekcję. Po zakończeniu urzędowania, wycofał się z życia publicznego.