W życie wchodzi dziś uchwała Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zalecająca stosowanie dla "miasta o rosyjskiej nazwie Kaliningrad" wyłącznie polskiej nazwy - Królewiec.

Uchwałę Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej działająca przy Głównym Geodecie Kraju wydała 12 kwietnia tego roku. 

Dla miasta o rosyjskiej nazwie Калининград (Kaliningrad) zalecana jest wyłącznie polska nazwa Królewiec i nie jest zalecane stosowanie w języku polskim nazwy Kaliningrad, zaś dla jednostki administracyjnej, w której znajduje się to miasto i noszącej rosyjską nazwę Калининградская область (Kaliningradskaja obłast) zalecana jest polska nazwa obwód królewiecki i nie jest zalecane stosowanie w języku polskim nazwy obwód kaliningradzki - czytamy.

Komisja wzięła pod uwagę m.in., że miasto noszące rosyjską nazwę Kaliningrad znane jest w Polsce pod tradycyjną nazwą Królewiec i że "obecna rosyjska nazwa tego miasta jest sztucznym chrztem niezwiązanym ani z miastem, ani z regionem". Ponadto "fakt nazwania dużego miasta położonego blisko granic Polski imieniem M.I. Kalinina, zbrodniarza współodpowiedzialnego m.in. wydania decyzji o masowym wymordowaniu Polaków (zbrodnia katyńska), ma w Polsce emocjonalny, negatywny charakter". Zaznaczono też, że "wydarzenia związane z rosyjskim napadem na Ukrainę, narzucanie tzw. ruskiego miru, prowadzenie przez Rosję wojny informacyjnej, każą inaczej spojrzeć na kwestię nazw narzuconych, budzących duże kontrowersje, nie spotykających się w Polsce z akceptacją". Każde państwo ma prawo używania w swoim języku tradycyjnych nazw stanowiących jego dziedzictwo kulturowe, nie może być natomiast zmuszane do stosowania w swoim języku nazw przez nie nieakceptowalnych - podkreśla komisja. 

Obwód kaliningradzki to rosyjska eksklawa granicząca z Polską i Litwą. Ma ponad 15 tys. km2 powierzchni i jest zamieszkiwany przez blisko milion osób. Jej największym ośrodkiem jest Kaliningrad - wcześniej znany jako polski Królewiec lub niemiecki Königsberg. 

Nazwę Kaliningrad miasto otrzymało w lipcu 1946 roku, na cześć zmarłego miesiąc wcześniej Michaiła Kalinina. To radziecki polityk, którego podpis widniał pod decyzją o zamordowaniu w 1940 roku polskich oficerów w Katyniu. 

Kaliningrad został zdobyty przez wojska sowieckie z rąk nazistowskich Niemiec w kwietniu 1945 roku. Częścią ZSRR stał się w wyniku umowy poczdamskiej.