Najwyższa Izba Kontroli weźmie pod lupę Narodowy Fundusz Zdrowia. Będzie sprawdzać między innymi wycenę świadczeń medycznych oraz w jaki sposób uwzględniane są w tych procedurach płace lekarzy i innego personelu medycznego.

O taką kontrolę w połowie stycznia wystąpił Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. Twierdził on, że NFZ niezgodnie z prawem zaniżył wycenę świadczeń medycznych na ten rok.