Narodowy Fundusz Zdrowia chce zmniejszyć liczbę pacjentów, którzy w sposób nieuzasadniony przebywają w szpitalach. Proponuje wprowadzenie odrębnego finansowania pobytu pacjenta ponad określony limit - donosi „Gazeta Prawna".

Według NFZ, zmiana wyceny spowoduje, że szpitalom przestanie się opłacać sztuczne wydłużanie hospitalizacji, co ma miejsce obecnie.

NFZ uważa, że koszt pobytu pacjenta w szpitalu ponad ustalony limit jest niższy niż w pierwszych dniach hospitalizacji, bo chory nie wymaga już tak intensywnej opieki. I dlatego za ten ponadlimitowy czas Fundusz chce płacić tylko 80 proc. średniego kosztu; nie więcej niż 300 zł.