Rząd w Belgradzie wydał nakazy aresztowania czterech najbliższych współpracowników byłego jugosłowiańskiego przywódcy Slobodana Miloszevicia. Nakazy wydano zaledwie kilka godzin przed upływem ultimatum postawionego Belgradowi przez Stany Zjednoczone.

Zakłada ono zamrożenie kluczowej wielomilionowej amerykańskiej pomocy finansowej, jeśli Belgrad nie wykaże woli współpracy z oenzetowskim trybunałem do spraw zbrodni wojennych w byłej Jugosławii. To już drugie tego typu ultimatum. Poprzednie, dokładnie rok temu zaowocowało aresztowaniem i wydaniem trzy miesiące później trybunałowi haskiemu byłego jugosłowiańskiego przywódcy Slobodana Miloszevicia.

22:15