W nocy odbyło się zwołane w trybie nadzwyczajnym posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. W komunikacie stwierdzono jedynie, że skorygowane działania banków centralnych na świecie oraz efekty tych działań zostaną uwzględnione podczas najbliższego decyzyjnego posiedzenia RPP.

W dniu 8 października 2008 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Przedmiotem dyskusji na posiedzeniu były skoordynowane działania głównych banków centralnych oraz ich ocena dotycząca perspektyw wzrostu gospodarczego i inflacji na świecie. Skutki tych działań zostaną uwzględnione przez Radę w analizie perspektyw inflacji i wzrostu gospodarczego w Polsce na posiedzeniu decyzyjnym Rady w dniach 28-29 października 2008 r. - napisano w komunikacie.

W środę nastąpiła skoordynowana akcja cięcia stóp procentowych przez banki centralne na świecie. Fed obniżył główną stopę z 2,0 proc do 1,5 proc., a EBC z 4,25 proc. do 3,75 proc. Bank Szwecji obniżył główną stopę procentową o 50 punktów bazowych do 4,25 proc. W Wielkiej Brytanii stopa została obniżona do 4,5 proc. W Kanadzie główna stopa procentowa została obniżona do 2,5 proc. Bank centralny Szwajcarii obniżył benchmark dla 3-miesięcznego LIBOR o 25 pkt bazowych, do 2,50 z 2,75 proc. Bank centralny Chin obniżył benchmarkową stopę procentową o 27 pkt bazowych do 6,93 proc. z 7,20 proc.