Potwierdziły się informacje reporterów RMF FM. Z raportu Głównego Nadzoru Budowlanego wynika, że sto z ponad dwóch i pół tysiąca skontrolowanych budynków socjalnych trzeba zamknąć z powodu ich fatalnego stanu technicznego. Najpoważniejsze nieprawidłowości to te, które - jak napisano w raporcie - zagrażają zdrowiu, a nawet życiu mieszkańców.

Na pierwszym miejscu kontrolerzy wymienili zły stan lub brak przewodów kominowych oraz kanałów wentylacyjnych. W wielu przypadkach wykryto także nieszczelności instalacji gazowej, uszkodzenia piorunochronów oraz instalacji elektrycznej. W opłakanym stanie są także elementy konstrukcyjne wielu budynków.

Najgorsza sytuacja panuje na Mazowszu - wydano tam aż 35 nakazów wyłączenia budynków z użytkowania. Najmniej zastrzeżeń do kontrolowanych budynków inspektorzy mieli na Opolszczyźnie i Podlasiu.