Historyk inżynierem!? Taką możliwość stwarza Politechnika Poznańska. Elektrotechnikę czy energetykę na tej uczelni mogą studiować nawet ci, którzy nie zdawali matury z matematyki!

Uczelnia zmuszona jest do takiego działania, ponieważ po pierwszym etapie naboru zostało aż 300 wolnych miejsc. Prorektor Politechniki Tomasz Łodygowski nie załamuje jednak rąk. Jego zdaniem przykład Leonardo da Vinci, umysłu humanistycznego zajmującego się naukami ścisłymi, pokazuje, że i historyk może być dobrym inżynierem.

Nie jest to pierwszy przypadek, gdzie humanistów dopuszcza się do przedmiotów ścisłych. Na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, o przyjęciach na fizykę z informatyką decydowały oceny tylko z języka polskiego i obcego.