​34 profesje znalazły się na nowej liście zawodów, dla których jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy. Wśród nich jest jeden nowy: technik elektromobilności - podało w piątek Ministerstwo Edukacji Narodowej.

"Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy" to dokument, który co roku wydaje minister edukacji i nauki. Publikowany jest on w formie obwieszczenia w Monitorze Polskim. 

Pierwszy raz ogłoszono go w 2019 r.

Celem prognozy jest wskazanie, w jakim kierunku powinna rozwijać się oferta szkolnictwa branżowego, zależnie od potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy. Wykaz zawiera listę zawodów w ujęciu alfabetycznym.

Jakie zawody znalazły się w tegorocznym wykazie?

 • automatyk, 
 • betoniarz-zbrojarz, 
 • cieśla, 
 • dekarz, 
 • elektromechanik, 
 • elektryk, 
 • kierowca mechanik, 
 • mechanik-monter maszyn i urządzeń, 
 • mechatronik, 
 • monter izolacji przemysłowych, 
 • monter konstrukcji budowlanych, 
 • monter nawierzchni kolejowej, 
 • monter stolarki budowlanej, 
 • operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, 
 • operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, 
 • operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami, 
 • operator obrabiarek skrawających, 
 • technik automatyk, 
 • technik automatyk sterowania ruchem kolejowym,
 • technik budowy dróg, 
 • technik dekarstwa, 
 • technik elektroenergetyk transportu szynowego, 
 • technik elektromobilności, 
 • technik elektryk, 
 • technik energetyk, 
 • technik gospodarki odpadami, 
 • technik izolacji przemysłowych, 
 • technik mechanik,
 • technik mechatronik, 
 • technik montażu i automatyki stolarki budowlanej, 
 • technik programista,
 • technik robotyk, 
 • technik spawalnictwa,
 • technik transportu kolejowego.

W 2024 r. na liście krajowej pojawił się po raz pierwszy zawód technik elektromobilności.

"Raport Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego dla branży motoryzacja i elektromobilność wskazuje na rosnącą popularności pojazdów elektrycznych oraz hybrydowych spowodowaną wzrostem świadomości proekologicznej społeczeństwa. Popularyzacja elektromobilności w Polsce postępuje w szybkim tempie, stale dostosowując się do potrzeb, jakie bezpośrednio kształtuje rynek oraz społeczeństwo. Ponadto, istotny wpływ na rozwój elektromobilności mają działania podejmowane na szczeblu Unii Europejskiej, w zakresie pro środowiskowego kształtowania modelu transportowego w państwach członkowskich" - czytamy w informacji MEN dotyczącej prognozy. 

Według resortu, oznacza to, że zakres prac w zawodzie technik elektromobilności będzie zwiększał się w sektorze motoryzacyjnym oraz będzie wymagał stałej transformacji kompetencyjnej w najbliższych latach.

Więcej pieniędzy dla szkół kształcących w tych zawodach

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, samorządy na 2025 rok otrzymają zwiększoną subwencję oświatową dla szkół kształcących w zawodach, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy, wskazane w prognozie z roku 2024.

Kwota z subwencji dla szkół kształcących w zawodach z "listy krajowej" na jednego ucznia zostaje zwiększona o 1250 zł, a na dofinansowanie pracodawcom kształcenia ucznia-pracownika młodocianego w zawodach z "listy krajowej" o 2000 zł.

Zwiększone finansowanie dotyczy uczniów rozpoczynających naukę w danym zawodzie i będzie kontynuowane przez cały cykl ich kształcenia w danym zawodzie.

Prognoza zawiera też wykazy wojewódzkie. W nich, obok zawodów szczególnie potrzebnych w danym regionie, są też zawody, na które jest w danym regionie zapotrzebowanie umiarkowane. W wykazach tych zawody są także uporządkowane w ujęciu alfabetycznym.

Prognoza uwzględnia dane Instytutu Badań Edukacyjnych opracowane, w szczególności na podstawie statystyki publicznej (Główny Urząd Statystyczny), danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Systemu Informacji Oświatowej. Ważną rolę odgrywają również opinie rad sektorowych do spraw kompetencji i Rady Programowej do spraw kompetencji, a także ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego.