​Wbrew założeniom Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, do końca roku nie uda się zlikwidować wakatów w policji - dowiedział się reporter RMF FM. Dziś prowadzony jest ostatni tegoroczny nabór kandydatów do służby. W założeniach ma objąć prawie 2200 funkcjonariuszy.

Jeśli całkowicie powiedzie się dzisiejszy nabór, tak zwany wakat będzie wynosił ponad 3300 stanowisk - informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Powodów niezrealizowania ministerialnych planów jest kilka. 

Pierwszym z nich- jak dowiedział się nasz reporter - jest rynek pracy. Służba w policji jest dziś mało konkurencyjna, bo gdzie indziej - już na starcie - można zarobić więcej. 

Po drugie, wiele do życzenia pozostawia "jakość" kandydatów, którzy zgłaszają się do naborów. 

Po trzecie, kilka miesięcy temu zdecydowano o formalnym wzroście liczby policjantów o tysiąc - do 103 309 osób. Na przyszły rok zaplanowano 6 naborów, podczas których maksymalnie do służby ma zostać przyjętych 4070 osób.

(ph)