Od dziś można składać wnioski o Kartę warszawiaka, dzięki której po 1 stycznia 2014 r. płacący w Warszawie podatki zapłacą mniej za bilety długookresowe komunikacji miejskiej. Formularze wniosków są w trzech kolorach: zielonym (dla osoby indywidualnej), niebieskim (dla rodziny) oraz pomarańczowym (dla rodziny z trójką dzieci).

Aby otrzymać Kartę warszawiaka lub Kartę młodego warszawiaka (przysługuje osobom do 20. roku życia lub studentom do 26. roku życia, których rodzice rozliczają podatek w Warszawie) wystarczy złożyć wniosek przez internet (www.ztm.waw.pl) albo osobiście w Punkcie Obsługi Pasażerów czy w Wydziale Obsługi Mieszkańców w dzielnicach lub wysłać go pocztą na adres ZTM (ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa). Wnioski są do pobrania na stronie ZTM.

Na wniosku znajduje się oświadczenie o rozliczaniu podatku w Warszawie - do wniosku nie trzeba dołączać PIT-u.  
Osoba, która złoży wniosek osobiście może od razu otrzymać Kartę warszawiaka (po automatycznej weryfikacji wniosku) - będzie to de facto hologram naklejony na kartę miejską (legitymację studencką, uczniowską w przypadku tych nośników biletu). Osoby wnioskujące przez internet informację o miejscu odbioru hologramu otrzymają e-mailem. Dodał, że przedstawienie rozliczenia podatkowego może być konieczne, jeśli będą problemy z automatyczną weryfikacją.

Po odbiór karty należy się zgłosić z: wnioskiem podpisanym przez wszystkie pełnoletnie osoby i dokumentami potwierdzającymi stopień pokrewieństwa (np. akt urodzenia dziecka) - w przypadku zniżki dla rodziny; dowodem osobistym (prawem jazdy lub paszportem), kartami miejskimi lub innymi nośnikami biletu, dokumentami potwierdzającymi nadanie numeru NIP (dot. tylko obcokrajowców). Ci, którzy wyrabiają nową kartę miejską do wniosku muszą dołączyć zdjęcie.

Hologram naklejony na kartę miejską będzie ważny do 30 czerwca 2015 r. 

Dzięki Karcie warszawiaka od 1 stycznia 2014 r. płacący podatki w Warszawie zapłacą mniej za bilety długookresowe. Oferta zniżek ma być rozszerzana o korzystanie z miejskich pływalni, teatrów oraz z podmiotów komercyjnych.

Od stycznia bilet 30-dniowy będzie kosztować 110 zł (obecnie 100 zł), a w ramach Karty warszawiaka 98 zł; bilet 90-dniowy: 280 zł, a z Kartą nadal 250 zł. W drugiej strefie biletowej: bilet 30-dniowy dla osób z kartą wyniesie 196 zł (dla pozostałych 210 zł); bilet 90-dniowy - 482 zł (dla pozostałych 536 zł).

Dzieci, których rodzice rozliczają się z podatku dochodowego PIT w Warszawie, skorzystają z tańszych biletów komunikacji miejskiej ważnych w pierwszej strefie biletowej. Bilet 30-dniowy w ramach Karty młodego warszawiaka będzie kosztował 49 zł, dla pozostałych 55 zł. Koszt biletu 90-dniowego wyniesie 125 zł, pozostali zapłacą 15 zł więcej.

Rodzice z rodzin wielodzietnych z trojgiem dzieci, płacący podatki w stolicy, nie będą musieli kupować dla dzieci biletów miesięcznych czy kwartalnych - w nowej taryfie pojawi się roczny bilet za cenę 99 zł dla każdego dziecka. Jeżeli jedno z dzieci z tych rodzin przekroczy 20 rok życia, pozostałe dzieci nie stracą uprawnień do ulg. Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych dla rodzin mających czworo i więcej dzieci nie zmienią się. Rodzice dzieci które już posiadają bilet nie muszą go wymieniać, tylko wnioskować o wydanie hologramu.

Od nowego roku zlikwidowane będą bilety 40 i 60 minutowe oraz bilet jednorazowy. Dostępny będzie za to bilet jednorazowy przesiadkowy (pierwsza strefa) - ważny przez 75 minut lub umożliwiający dojechanie do ostatniego przystanku na trasie danej linii. Będą też jednorazowy bilet przesiadkowy 90-minutowy ważny w obu strefach oraz bilet weekendowy (zastąpi bilet trzydniowy) oraz bilet weekendowy grupowy. 

(mpw)