W ramach konkursu Maluch dofinansowanych zostanie ponad 32 tys. miejsc opieki nad najmłodszymi w całej Polsce. 1436 nowych miejsc dla maluchów powstanie od października również na 43 uczelniach - poinformowali ministrowie pracy i nauki.

W tegorocznej edycji konkursu Maluch dofinansowanych zostanie ponad 32 tys. miejsc opieki nad najmłodszymi. "To największa pula pieniędzy przekazana do tej pory, 150 mln zł, na rzecz tworzenia, utrzymania i obniżenia kosztów dla rodziców na rzecz rozwoju opieki nad dziećmi najmłodszymi" - poinformował minister Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jak poinformował, w tej edycji konkursu 75 gmin otrzyma dofinansowanie w wysokości ok. 60 mln. Będą to pieniądze na utworzenie nowych miejsc opieki, w których powinno powstać w tym roku ok. 2,5 tysiąca. Już wcześniej rozstrzygnęliśmy jedną część konkursu Maluch, dotyczącą współfinansowania utworzonych wcześniej miejsc. To cieszy się bardzo dużym powodzeniem, bo chcemy utrzymywać utworzone wcześniej miejsca i obniżać koszty dla rodziców - podkreślił minister. Dodał, że w konkursie było duże zainteresowanie ze strony samorządowców i podmiotów prywatnych.  

Kosiniak-Kamysz przypomniał, że od 2011 r., kiedy uruchomiono pierwszą edycję programu "Maluch", do tej pory liczba żłobków, klubów dziecięcych lub instytucji dziennego opiekuna wzrosła ponad czterokrotnie. Obecnie jest ich 2700, obejmujących opieką ponad 71 tys. dzieci.  
Kosiniak-Kamysz przypomniał, że od 2013 r. wprowadzono nowy sposób współfinansowania także podmiotów prywatnych, społecznych i organizacji pozarządowych, tworzących miejsca opieki nad maluchami. W tym roku ponad 1100 instytucji prywatnych, społecznych, otrzyma dofinansowanie na 50 mln zł. Te pieniądze są po to, żeby obniżyć koszty dla rodziców - poinformował. Dofinansowanie oznacza, że kwota, jaka musi zapłacić rodzic za na miesięczne utrzymanie dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, obniży się o ok. 400 zł.  

W tym roku o środki z programu Maluch mogły ubiegać się także uczelnie. W efekcie od października powstanie na nich 1436 nowych miejsc przedszkolno-klubikowych. "Było ogromne zainteresowanie uczelni" - podkreśliła minister nauki i szkolnictwa wyższego, Lena Kolarska-Bobińska.  
Na założenie żłobków, klubików dziecięcych i zatrudnienie opiekunów dziennych uczelnie otrzymają 11 mln zł, pochodzących z programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej "Maluch".  

Kolarska-Bobińska zauważyła, że przed ogłoszeniem konkursu miejsca opieki dla maluchów działały zaledwie przy kilku uczelniach w Polsce. Do konkursu wpłynęło ponad 60 wniosków, a dofinansowanie dostały 43 uczelnie - powiedziała.

Na 43 uczelniach (publicznych i niepublicznych) w całej Polsce powstanie ponad 1,4 tys. miejsc opieki dla najmłodszych, a ponad 1,3 tys. istniejących już miejsc zostanie dofinansowanych. Na ten cel Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy ponad 9,2 mln zł.

Szczególnie duże zainteresowanie było w woj. mazowieckim i wielkopolskim, zgłaszały się również uczelnie niepubliczne. Skąd zainteresowanie uczelni? Rośnie świadomość, że dobre środowisko pracy, przyjazne środowisko pracy i dobre relacje międzyludzkie to klucz przy wybieraniu uczelni i kierunków studiów - mówiła minister.

Program pozwala korzystać ze żłobków nie tylko pracownikom, ale też doktorantom, studentom i osobom będącym na umowach cywilno-prawnych. Ze strony resortu nauki inicjatywa tworzenia miejsc dla dzieci przy uczelniach jest elementem programu "Przyjazna uczelnia".

Miejsca opieki nad maluchami powstaną m.in. na Akademii Górniczo-Hutniczej (Kraków), Politechnice Krakowskiej, Państwowej Szkole Wyższej im. Jana Pawła II (Biała Podlaska), Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta S. Wojciechowskiego (Kalisz), Politechnice Rzeszowskiej, Uczelni łazarskiego (Warszawa), Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (Poznań), Uniwersytecie Przyrodniczym (Poznań), Uniwersytecie Śląskim (Katowice) czy Wyższej Szkole Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP (Łomża). 

(mpw)