Minister zdrowia Ewa Kopacz będzie przekonywać do vacatio legis dla ustawy o czasie pracy lekarzy - zapowiedział we wtorek premier Donald Tusk. Chodzi o przesunięcie wejścia w życie tych przepisów o rok.

Premier zaznaczył, że takie rozwiązanie wymagałoby zgody lekarzy i wydzielenia środków finansowych, które spowodowałyby ich gotowość w dotychczasowej formule pełnienia dyżurów ale za trochę większe pieniądze.

Od stycznia wchodzą w życie unijne przepisy, ograniczające czas pracy lekarzy do 48 godz. tygodniowo. Zgodnie z prawem, lekarz będzie mógł pracować dłużej, nawet do 72 godz. w tygodniu, ale musi się na to zgodzić.