Minister edukacji Anna Zalewska skierowała list do dyrektorów i nauczycieli publicznych szkół z prośbą o zorganizowanie opieki uczniom w trakcie zbliżającej się przerwy świątecznej. Rozpoczyna się ona w tym roku 23 grudnia.

Formalnie przerwa potrwa do 31 grudnia włącznie. Ponieważ 1 stycznia, który jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wypada w piątek, a w sobotę i niedzielę nie ma lekcji, uczniowie wrócą do szkół dopiero w poniedziałek 4 stycznia. Po dwóch dniach zajęć znów będą mieli wolne 6 stycznia, kiedy przypada święto Trzech Króli, również dzień ustawowo wolny od pracy.

Składam serdeczne podziękowania dyrektorom szkół oraz nauczycielom, którzy w latach ubiegłych potrafili zaplanować i zorganizować w czasie przerwy świątecznej zajęcia dla uczniów, których rodzice zadeklarowali, że w tym czasie istnieje potrzeba, aby ich dzieci przebywały w szkole – napisała w liście minister.

Jednocześnie zwróciła się z prośbą "o dalsze zaangażowanie w organizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych przed i po świętach dla wszystkich dzieci, których rodzice zgłoszą taką potrzebę".

Minister edukacji przypomniała, że zimowa przerwa świąteczna jest dla uczniów czasem wolnym od zajęć dydaktycznych oraz, że przepisy prawa wprost nie zobowiązują szkoły do organizowania w tym czasie zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

Ze względu jednak na to, że te dni nie są dla nauczycieli dniami urlopu wypoczynkowego szkoła może – na wniosek rodziców – zorganizować zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Zasady organizacji tego rodzaju zajęć należą do decyzji dyrektora szkoły – podkreśliła Zalewska. Wyraziła nadzieję, że odpowiadając na potrzeby uczniów zorganizują oni zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w okresie zimowej przerwy świątecznej.

Niedługo po przerwie świątecznej zaczną się zimowe ferie szkolne. 2-tygodniowa przerwa w zajęciach, w zależności od województwa, nastąpi między 16 stycznia a 28 lutego. Dwutygodniowe ferie zimowe przewidziane są w czterech terminach.

Jako pierwsi - od 16 stycznia do 1 lutego - wypoczywać będą uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.

Od 23 stycznia do 7 lutego ferie będą mieli uczniowie z województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Od 30 stycznia do 14 lutego przerwę w naukę będą mieli uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.

Jako ostatni - od 13 do 28 lutego - odpoczywać będą uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego.

Następna przerwa w nauce - z okazji świąt wielkanocnych - będzie od 24 do 29 marca.

(mpw)