Mieszkańcy mazowieckiej Podkowy Leśnej chcą referendum w sprawie utrzymania samodzielności gminy. Pismo w tej sprawie złożyli w urzędzie miasta. Planowane na 2 kwietnia referendum zostało odwołane decyzją wojewody. Mieszkańcy mieli w nim odpowiadać na pytanie, czy są "za dołączeniem Miasta Ogrodu Podkowa Leśna do miasta stołecznego Warszawa".

Tym razem mieszkańcy Podkowy Leśnej proponują dwa pytania. Pierwsze z nich brzmi: "Czy jesteś za utrzymaniem samodzielności Podkowy Leśnej jako odrębnej jednostki samorządu terytorialnego z dotychczasowymi kompetencjami samorządowymi?", a drugie: "Czy jesteś za tym, żeby Podkowa Leśna na zasadzie dobrowolności zacieśniała w interesie mieszkańców współpracę z samorządami Warszawy i otaczających ją gmin?". 

Mieszkańcy do przyszłego tygodnia chcą zebrać wymagane ponad 300 podpisów (w Podkowie Leśnej mieszka ponad 3 tysiące osób uprawnionych do głosowania; do przeprowadzenia referendum wymagane są podpisy 10 proc. z nich pod wnioskiem). Jeśli to uda się, referendum odbyłoby się na początku czerwca. Jak dowiedział się nasz dziennikarz, mieszkańcy chcą, by referendum mogło odbyć się 4 czerwca.

(ph)