​Rada Warszawy odwołała się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego od decyzji wojewody mazowieckiego Zdzisława Sipiery, który unieważnił uchwałę o przeprowadzeniu w stolicy referendum ws. poszerzenia granic miasta - poinformował szef klubu radnych PO Jarosław Szostakowski.

Zgodnie z zeszłotygodniową uchwałą, Rada Warszawy odwołała się od dziś decyzji wojewody w sprawie referendum - powiedział Szostakowski.

Rada Warszawy w zeszły wtorek zdecydowała, że odwoła się do sądu administracyjnego od decyzji wojewody mazowieckiego o unieważnieniu uchwały rady o referendum w sprawie zmian granic Warszawy.

Pierwotnie referendum w Warszawie było planowane na 26 marca, ale 9 marca wojewoda mazowiecki stwierdził nieważność uchwały miejskiej Rady. Argumentował, że unieważnił uchwałę, ponieważ referendum lokalne dotyczące utworzenia, połączenia, podziału i zniesienia gminy oraz ustalenia jej granic może być przeprowadzone tylko z inicjatywy mieszkańców; niedopuszczalne jest przeprowadzenie go na wniosek rady.

Wojewoda zarzucił też uchwale "niespójność przedmiotu referendum". Według niego pytanie o zmianę granic m. st. Warszawy nie odnosi się do projektu ustawy metropolitalnej przygotowanej przez PiS. Pytanie w warszawskim referendum miało brzmieć: "Czy jest Pan/Pani za zmianą granic Miasta Stołecznego Warszawy poprzez dołączenie kilkudziesięciu sąsiednich gmin?".

Wojewoda uchylił uchwałę także w Podkowie Leśnej

9 marca Sipiera uchylił też uchwałę rady miejskiej w Podkowie Leśnej, która postanowiła 2 kwietnia przeprowadzić referendum gminne na temat przyłączenia do Warszawy (pytanie miało brzmieć: "Czy jest Pan/Pani za dołączeniem Miasta Podkowa Leśna do Miasta Stołecznego Warszawy?"). Argumentacja wojewody była podobna jak w przypadku Warszawy.

Referendum gminne odbędzie się za to (26 marca) w Legionowie - Sipiera uchwałę tamtejszej rady miejskiej uznał za zgodną z prawem. Pytanie tam zaproponowane było nieco inne: "czy jest Pan/Pani za tym, żeby m.st. Warszawa, jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego, objęła Gminę Miejską Legionowo?".

Inicjatywy referendalne w Warszawie, Podkowie Leśnej i Legionowie były reakcją na projekt ustawy PiS przewidujący m.in., że miasto stołeczne Warszawa stałoby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, która objęłaby ponad 30 gmin.

W zeszły czwartek wojewoda mazowiecki i poseł PiS Jacek Sasin po raz kolejny o ustawie metropolitalnej rozmawiali z samorządowcami z gmin, które miałyby objąć nowe przepisy. Sasin poinformował po spotkaniu, że regulacje dotyczące stolicy powinny być uchwalone do końca tego roku, tak by mogły zafunkcjonować przed wyborami samorządowymi.

Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski oraz prezydent Legionowa Roman Smogorzewski i burmistrz Podkowy Leśnej Artur Tusiński zaapelowali ww tym samym dniu o spokojną rozmowę i więcej konsultacji ws. tworzenia stołecznej metropolii. Zdaniem Olszewskiego, projekt nowej ustawy dla Warszawy powinien przygotować rząd, nie posłowie PiS. 

(łł)