Głosowania nad nowelizacją ustawy o komisji weryfikacyjnej, a także nad sprawozdaniami: Rady Mediów Narodowych oraz KRRiT za 2019 rok znajdują się w porządku obrad piątkowego posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmą się też najprawdopodobniej kolejnym projektem ustawy o tarczy antykryzysowej.

Ostateczny porządek obrad jednodniowego, piątkowego posiedzenia Sejmu będzie znany po posiedzeniu Prezydium Izby, zaplanowanego na piątkowy ranek.

W porządku obrad znajdzie się zapewne poselska uchwała w sprawie sytuacji na Białorusi. W środę taką uchwałę przyjął Senat. Posłowie przyjmą też zapewne uchwałę w sprawie stulecia Bitwy Warszawskiej.

Licencja na bezkarność?


Sejm będzie prawdopodobnie również debatować nad projektem nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Projekt złożyli posłowie PiS. Jest to propozycja kolejnych zmian w tarczy antykryzysowej. Projekt zakłada m.in. uzupełnienie przepisów tzw. tarczy antykryzysowej 2.0 o następujący zapis: "Nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania COVID-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym i bez naruszenia tych obowiązków lub przepisów podjęte działanie nie byłoby możliwe lub byłoby istotnie utrudnione".

W czwartek sprzeciw wobec proponowanych przez posłów PiS zmian w przepisach tzw. tarcz antykryzysowych wyrażali posłowie KO. Sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński przekonywał, że za pomocą tego przepisu "urzędnicy PiS chcą zapewnić sobie bezkarność".

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Bezkarność przy przeciwdziałaniu Covid-19. Część posłów PiS nie wiedziała, co podpisała

Wiele wskazuje na to, że w porządku obrad znajdzie się też rządowy projekt nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Przewiduje on przyznanie prawa do świadczenia wyrównawczego dla osób o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, których emerytura lub renta inwalidzka, renta z tytułu niezdolności do pracy jest niższa niż 2400 zł.

Sejm ma też wrócić do projektu ustawy ws. usprawnienia wypłaty odszkodowań ws. reprywatyzacji. Głosowanie nad tym projektem miało się odbyć podczas ostatniego, lipcowego posiedzenia Sejmu, ale został on zdjęty z porządku obrad. Projekt nowelizacji ustawy o komisji weryfikacyjnej oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami złożony w czerwcu przez klub PiS zakłada m.in. usprawnioną procedurę przyznawania odszkodowań dla lokatorów. Zgodnie z projektem sprzeciw od decyzji komisji przyznających odszkodowanie lub zadośćuczynienie przysługiwać będzie jedynie lokatorom, a już nie m.st. Warszawa.

Wszystkie decyzje zaskarżone dotychczas wyłącznie przez m.st. Warszawa mają być uznane za ostateczne i prawomocne. Środki, z których wypłacone będą odszkodowania oraz zadośćuczynienia, w terminie 14 dni od wejścia w życia ustawy przekazane mają zostać przez m.st. Warszawy na rachunek Funduszu Reprywatyzacji. W terminie 30 dni od wejścia w życie ustawy wypłacać ma je minister finansów.

Będzie też sprawozdanie RPO


Posłowie zapoznają się też z informacjami o działalności Rady Mediów Narodowych oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za rok 2019. Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu rekomendowała przyjęcie obu informacji Sejmowi.

W porządku obrad izby jest również rządowy projekt ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Jego celem jest konieczność dostosowania aktualnie obowiązujących polskich przepisów z zakresu zootechniki do prawodawstwa obowiązującego w UE. Projekt zawiera regulacje dotyczące hodowli, oceny genetycznej, a także nadzoru nad rozrodem zwierząt gospodarskich.

Ponadto posłowie zajmą się najprawdopodobniej poprawkami Senatu do szeregu ustaw, m.in. do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu, nowelizacji ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, a także ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Głosowania w Senacie nad tymi ustawami zaplanowane są dopiero na późny czwartkowy wieczór.

Porządek obrad Sejmu może też zostać uzupełniony o sprawozdanie RPO za 2019 rok, a także o uchwałę w sprawie uczczenia lubelskiego lipca 1980.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: RPO: Ustrój Polski nie może być już definiowany jako demokracja konstytucyjna