Próbnym egzaminem maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczyna się dziś pięciodniowy maraton egzaminów próbnych dla uczniów klas III liceów ogólnokształcących przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Egzaminy próbne mają przybliżyć uczniom nową formułę egzaminu. Tegoroczni uczniowie klas III liceów ogólnokształcących będą bowiem wiosną przyszłego roku - jako pierwsi - pisać maturę w nowej formule; są oni pierwszym rocznikiem uczniów liceów, który uczy się zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego.

Udział szkół w próbnych egzaminach jest dobrowolny. Centralna Komisja Egzaminacyjna proponuje, by szkoły przeprowadziły je w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu, np. by rozpoczynały je o godzinie 9.

Na egzaminie w nowej formule w arkuszu z języka polskiego w teście w miejsce jednego obszernego tekstu, do którego odnosiły się zadania, pojawi się kilka tekstów - dwa, trzy. Oprócz zadań na rozumienie tekstów będą też zadania wymagające np. napisania streszczenia tekstu oraz zadania sprawdzające świadomość językową maturzysty. W zupełnie inny sposób niż dotąd będą formułowane tematy tekstów własnych, które będą mieli do napisania maturzyści.

(j.)