W kwietniu Sejm zajmie się ustawą wydłużającą urlopy macierzyńskie. Już teraz do premiera o spotkanie apelują matki, których dzieci urodziły się przed 17 marca. Twierdzą, że nowe przepisy dyskryminują 80 tysięcy rodzin.

Minister pracy Władysław Kosiniak Kamysz zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu chce przesłać gotowy dokument ustawy do Komitetu Stałego Rady Ministrów. W przyszłym miesiącu ustawą wydłużającą urlopy macierzyńskie mieliby zająć się posłowie.

Minister Kosiniak-Kamysz pytany, czy widzi możliwości zmiany zapisów tak, aby z wydłużonych do roku czasu urlopów mogły skorzystać również matki I kwartału, stwierdził, że projekt jest optymalny. Zawsze ktoś będzie poszkodowany, prawo nie może działać wstecz - powiedział naszej reporterce.

"Matki I kwartału 2013" apelują do premiera o spotkanie

Matki dzieci urodzonych od 1 stycznia do 17 marca, których nie obejmą zapowiedziane przepisy o wydłużeniu urlopów rodzicielskich, apelują o spotkanie z premierem. Chcą, by zmiany objęły rodziców wszystkich dzieci z rocznika 2013.

"Nie godzimy się na dyskryminowanie ok. 80 tys. rodzin, których dzieci urodziły się przed 18 marca 2013 r. i domagamy się przejrzystej daty obowiązywania ustawy - 1 stycznia 2013 r." - przekonują "Matki I kwartału".

O co tyle hałasu?

Za 24 tygodnie mają wejść w życie przepisy wydłużające urlopy macierzyńskie. Obejmą one nie tylko rodziców dzieci urodzonych po tej dacie, ale także osoby, które będą wtedy na urlopach. Oznacza to, że do dłuższych urlopów będą mieli prawo rodzice dzieci urodzonych po 17 marca. Projekt nowelizacji Kodeksu Pracy, wydłużający urlopy macierzyńskie do roku, ma zacząć obowiązywać 1 września.

Dotychczas przepisy dotyczące urlopów macierzyńskich obejmowały rodziców dzieci urodzonych dopiero po wejściu w życie tych przepisów. Tym razem rząd postanowił, że z nowych przepisów skorzystać mają wszystkie osoby przebywające na urlopie w momencie ich wejścia w życie.

Obecnie urlop macierzyński trwa 24 tygodnie, co oznacza, że 1 września prawo do urlopów będą mieć rodzice dzieci urodzonych po 17 marca. Wywołało to protesty, powstał ruch "Matek I kwartału", który domaga się, by nowymi przepisami objąć cały rocznik 2013.

W projekcie ministerstwo proponuje 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, sześć tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego i 26 tygodni urlopu rodzicielskiego, którym dowolnie mogą dzielić się ojciec i matka.

Obecnie urlop macierzyński trwa 20 tygodni, a dodatkowy - cztery tygodnie.