Przed nami długi majowy weekend. Instytut Badań Opinii RMF FM zapytał Polaków, jak zaplanowali ten dla niektórych nawet ponad tygodniowy czas wolny od zajęć. Wypoczywać planuje aż 80 procent pytanych.

Instytut Badań Opinii RMF FM zapytał Polaków, jak planują spędzić tegoroczny wyjątkowo długi weekend majowy. Okazuje się, że połowa z nas zaplanowała wypoczynek - jedni pozostaną w domu (26 proc.), a inni spędzą go na wyjeździe (26 proc.). Aż jedna czwarta Polaków decyzję o pozostaniu w pracy lub wypoczynku podejmie dopiero w ostatniej chwili (26 proc.). Spora grupa nie będzie miała takiej możliwości - musi bowiem pozostać w pracy (22 proc.).

By wypocząć potrzebny jest dzień wolny. Zapytaliśmy pracujących Polaków, czy będą mogli wziąć urlop w pracy na długi weekend majowy. Ponad połowa twierdziła, że może otrzymać urlop (54 proc.). W gorszej sytuacji jest 37 proc. osób - oni uznali, że nie dostaną urlopu na długi weekend. Tylko co dziesiąty badany nie wiedział, czy ma szansę na wzięcie urlopu, czy jej nie ma.

W tym roku długi weekend majowy wyjątkowo sprzyja wypoczywaniu. Jeżeli nie pracujemy w soboty i niedziele, to biorąc tylko 3 dni urlopu możemy wypoczywać nawet przez 9 dni. Osoby, które mogą dostać urlop, zapytaliśmy, ile dni planują się urlopować. Co trzeci badany (32 proc.) przyznał, że planuje spędzić na urlopie trzy dni, co drugi (48 proc.) przymierza się do wzięcia 2 dni urlopu. Niewielkim powodzeniem cieszy się pomysł wzięcia tylko jednego dnia urlopu - tę możliwość wybrały tylko cztery osoby na sto (4 proc.). A są i tacy, którzy pójdą na całość - 17 proc. z nas weźmie więcej niż 3 dni urlopu.

Wypoczynek kosztuje, ale nie wszyscy planują wydatki w weekend majowy. Co piąty z nas (20 proc.) stwierdził, że nic nie przeznaczy na wypoczynek swojej rodziny w ten weekend. Najwyżej 100 złotych planuje wydać ok. 14 proc. z nas. Największą grupę (22 proc.) stanowią ci, którzy zaplanowali wydać od 101 do 300 złotych. Kolejny przedział od 301 do 500 złotych wskazało kolejne 14 proc., a kwotę powyżej 500 złotych chce wydać 16 proc. z nas. Jest jeszcze spora grupa niezdecydowanych (14 proc.) - ci decyzję podejmą pewnie dopiero w ostatniej chwili.

Posiadamy wprawdzie różne style podejmowania decyzji o wypoczynku, ale okazuje się, że są one względnie stałe. Prawie połowa z nas zwykle planuje wypoczynek wcześniej (46 proc.), druga grupa (45 proc.) nie planuje i działa bardziej spontanicznie. Tylko co dziesiąty Polak nie ma stałej strategii planowania wypoczynku - raz działa zgodnie z planem, a innym razem decyzję podejmuje spontanicznie.

Choć mamy różne strategie planowania wypoczynku, to niewątpliwie łączy nas zamiłowanie do wypoczywania. Na pytanie, czy lubisz wypoczywać zdecydowanie pozytywnie odpowiedzieli prawie wszyscy respondenci (96 proc.).