Dzisiaj posłowie zdecydują jaki los spotka projekt nowelizacji ustawy lustracyjnej przygotowany przez Unię Wolności. AWS będzie głosowało za odrzuceniem projektu unitów. Pozostałe kluby uważają, że zmianami powinny się zająć komisje sejmowe.

Pomysł Unii Wolności podzielił posłów między innymi dlatego, że unici chcą zniesienia donosu poselskiego. Chcą także by postępowania lustracyjne nie były umarzane, a osoby lustrowane i ich obrońcy miały dostęp do akt na każdym etapie postępowania. Najbardziej kontrowersyjną propozycją jest możliwość odwoływania Rzecznika Interesu Publicznego: "W sytuacji, która by powodowała wątpliwości co do bezstronności, co do rzetelności rzecznika, w sytuacjach nadzwyczajnych można by odwołać rzecznika przez izbę karną Sądu Najwyższego na wniosek pierwszego prezesa SN" - powiedział Jerzy Wierchowicz z UW. Z opinią Wierchowicza nie zgadza się Stefan Niesiołowski z AWS. Jego zdaniem to zamach na niezależność rzecznika: "Istota sama lustracji polega na tym, że rzecznik nie podlega naciskom politycznym, a więc nie może być odwoływany. Gdyby rzecznika można było odwoływać wtedy włączamy grę polityczną do tej sprawy". Pomysł odwoływania Rzecznika krytykuje także Janusz Zemke z SLD: "To jest taka delegacja dla izby karnej Sądu Najwyższego, że w szczególnych wypadkach - jak mi wiadomo jakie są te szczególne przypadki, to tutaj mogłaby istnieć zbyt duża dowolność. Moim zdaniem to nie jest dobry pomysł". Mimo tych wątpliwości, Zemke popiera większość propozycji unitów.

foto RMF FM

08:50