Obecność wirusa H5 stwierdzono u łabędzia znalezionego w pobliżu ogniska choroby w Kostrzynie nad Odrą. Ptaka znaleziono w środę, badania w instytucie w Puławach potwierdziły u niego chorobę. Trwa ustalanie, czy ptak był zarażony niebezpiecznym dla ludzi szczepem wirusa.

Łabędź znaleziony w Kostrzynie nad Odrą w Lubuskiem był zarażony wirusem H5N1 - potwierdził dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach Tadeusz Wijaszka. Nie ma jeszcze ostatecznych wyników chorych ptaków z Torunia, Bydgoszczy i Świnoujścia. czytaj więcej

Ptak znajdował się niedaleko miejsca, w którym znaleziono pierwszego w Lubuskiem ptaka zarażonego ptasią grypą. Teren ten został uznany za strefę zapowietrzoną, stworzono też 10-kilometrową strefę zagrożoną.

Zgodnie z rozporządzeniem wojewody, strefy - zapowietrzona i zagrożona – zostały oznakowane, wprowadzono tam także nakaz umieszczenia mat dezynfekcyjnych przed wyjściami, wejściami, wjazdami i wyjazdami z gospodarstw, w których jest drób.

Pierwszy przypadek ptasiej grypy w Polsce wykryto u ptaków w Toruniu. Następne ogniska potwierdzono w Kostrzynie (Lubuskie) i Świnoujściu. Czwarte ognisko tej choroby stwierdzono w Bydgoszczy.