Zastępca dyrektora departamentu prawnego Ministerstwa Zdrowia Elżbieta Waniewska jest jednocześnie doradcą w Naczelnej Radzie Aptekarskiej. Mimo że wygląda to na klasyczny konflikt interesu, resort żadnego problemu nie widzi.

Elżbieta Waniewska jest także członkiem ministerialnego zespołu, który ma przygotować nowelizację prawa farmaceutycznego, a Naczelna Rada Lekarska chce w tym prawie wprowadzić jak najkorzystniejsze dla siebie zapisy. Jest to więc mieszkanka niezwykle wybuchowa.

Rzecznik resortu Paweł Trzciński bagatelizuje całą sprawę i twierdzi, że Waniewska nie zajmuje się sprawami merytorycznymi, a jedynie dba o to, by ustawy były spójne, a np. przecinki dobrze postawione. Ten departament sprawdza projekty aktów prawnych od strony formalno-prawnych, nie od strony merytorycznej - mówi Trzciński i dodaje, że w resorcie potrzebny jest dobry prawnik, który zadba o zgodność ustaw z logiką prawną.

Najwyraźniej jest to jedyny prawnik w Warszawie, który może zadbać o logikę ustaw. Sama zainteresowana najpierw umówiła się z naszą reporterką na rozmowę, jednak do spotkania nie doszło. Posłuchaj relacji Agnieszki Burzyńskiej: