Listy z tematami wybranymi przez przyszłorocznych maturzystów są już zamknięte. Dziś minął także termin, w jakim maturzyści musieli określić, jakie przedmioty i na jakim stopniu zaawansowania będą zdawać w maju.

Większość trzecioklasistów III olsztyńskiego L.O. do ostatniej chwili zastanawiała się nad wyborem przedmiotów, z których chce pisać egzamin dojrzałości. Ja wybierałam temat rano, także wszystko na ostatnią minutę.

Dużym problemem jest wybór tematu na egzamin ustny z języka polskiego. Spośród 240 tematów uczeń musi wybrać jeden - tłumaczą nauczyciele.

Jeśli chodzi o inne przedmioty - większość uczniów wybiera biologię, chemię i fizykę. Czas na zmianę wyboru mają oni do 28 lutego. Maturzyści obawiają się nowej wersji egzaminu dojrzałości : Jest pierwszy raz, nie wiemy jak było, a przewiduje się, że zda tylko 30 proc.

Dzisiejsza decyzja jest dla przyszłych studentów bardzo ważna, bo dawne egzaminy wstępne na uczelnie zastąpią konkursy maturalnych osiągnięć.