Ekipa z Ośrodka Badań Środowiska Leśnego i Hodowli Zwierząt Łownych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uwolniła zaplątanego w siatkę daniela. Nagranie z przebiegu zdarzenia udostępniło Nadleśnictwo Oleśnica Śląska.

Ekipa z Ośrodka Badań Środowiska Leśnego i Hodowli Zwierząt Łownych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uwolniła zaplątanego w siatkę daniela. Nagranie z przebiegu zdarzenia udostępniło Nadleśnictwo Oleśnica Śląska.
Kadr z filmu /Nadleśnictwo Oleśnica Śląska/x-news /

Siatka została zostawiona przez samych leśniczych. Pierwotnie służyła do rozgradzania leśnictwa Budczyce. Była zdjęta ze słupków i przygotowana do wywiezienia.

Zwierzę zaplątało się porożem i dopiero przy użyciu sekatora udało się je uwolnić. 

Nadleśnictwo Oleśnica Śląska/x-news