Dr hab. Mirosława Mycawka z Katedry Współczesnego Języka Polskiego UJ jest autorką tekstu pełnego ortograficznych pułapek, który podczas III Dyktanda Krakowskiego napiszą uczestnicy tej językoznawczej imprezy.

Jednocześnie jest nauczycielem akademickim i chętnie swoją wiedzą dzieli się z innymi. Dla słuchaczy RMF FM przygotowała kilka krótkich lekcji ortografii. Dziś część pierwsza. Przerabiana od II klasy szkoły podstawowej - kiedy "ó", a kiedy "u".

Mirosława Mycawka, adiunkt w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego. Jest autorką lub współautorką ponad 80 publikacji drukowanych m.in. na łamach czasopism: "Język Polski", "Polonica", "Wizja Publiczna".