4 osoby podejrzane o legalizowanie pobytu cudzoziemców na terytorium Polski zatrzymali funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa Modlin. Jest to wynik szeroko zakrojonych działań przeciwko osobom trudniącym się tym procederem. Dotychczas zarzuty w tej sprawie usłyszało 28 osób.

Zatrzymani to Polacy w wieku od 31 do 36 lat, mieszkańcy Warszawy oraz Piaseczna.

Proceder polegał na tym, że osoby te rejestrowały w urzędach pracy na terenie województwa mazowieckiego "oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom na terytorium RP", na podstawie najczęściej podrobionych pełnomocnictw różnych firm.

Rejestrowały też fikcyjne działalności gospodarcze jedynie w celu ułatwienia cudzoziemcom pobytu w Polsce.

Podczas swojej nielegalnej działalności podrobili kilka tysięcy dokumentów, a co za tym idzie mogli umożliwić pobyt w Polsce nawet kilkuset cudzoziemców. Byli to głównie obywatele takich krajów jak: Ukraina, Gruzja, Mołdawia, Armenia i Białoruś.


(j.)