Senat francuskiego parlamentu przyjął dzisiaj ustawę konstytucyjną, skracającą mandat prezydenta Republiki z siedmiu do pięciu lat.

Ustawa dotyczy jedynie długości kadencji prezydenckiej i nie wprowadza innych zmian w konstytucji.

Tekst, zaproponowany przez socjalistyczny rząd, został zaakceptowany 7 czerwca przez prezydenta Jacquesa Chiraca (neogaullistę). Skrócenie kadencji szefa państwa zostało zaaprobowane również przez Zgromadzenie Narodowe (izbę niższą parlamentu).


W przyszłym tygodniu Jacques Chirac ogłosi procedurę ratyfikacyjną ustawy, prawdopodobnie przez rozpisanie referendum. Mogłoby się ono odbyć w październiku. Gdyby nowe przepisy zostały przyjęte, obejmą kadencję dopiero przyszłego prezydenta - kadencja Chiraca kończy się w 2002 roku.

21:15