Wiceminister zdrowia Ewa Kralkowska podała się do dymisji. W resorcie zostanie jednak do końca lipca. Jednocześnie premier Marek Belka nominował na wiceministrów zdrowia Mieczysława Błaszczyka i Jacka Świątkiewicza.

Ewa Kralkowska, bliska współpracownica skompromitowanego Mariusza Łapińskiego, zajmowała się tworzeniem nowej ustawy zdrowotnej. Przypomnijmy. To ona kierowała pracami nad odrzuconą przed Trybunał Konstytucyjny ustawą o Narodowym Funduszu Zdrowia.