Krakowski Rynek jest znów w całości dostępny dla mieszkańców i turystów. Dziś, po dwóch latach od zakończenia remontu nawierzchni, rozebrano metalowy płot stojący między Sukiennicami a pomnikiem Adama Mickiewicza. Na swoje miejsce tuż obok Kościoła Mariackiego wróciły kwiaciarki.

Teraz rozpocznie się trzeci etap remontu Rynku, czyli formalności i prace zmierzające do urządzenia w podziemiach nowoczesnego muzeum. Trasa turystyczna z rezerwatem

archeologicznym ma być otwarta 5 czerwca 2010 r.