Jeden z najstarszych krakowskich mostów z XIX wieku, obecnie wiadukt kolejowy nad ulicą Grzegórzecką, zostanie całkowicie rozebrany. PKP rozpoczyna prace związane z demontażem konstrukcji.

Wiadukt został wykreślony z ewidencji zabytków we wrześniu tego roku. Postępowanie w tej sprawie prowadził Generalny Inspektorat Ochrony Zabytków. 

W centrum Krakowa trwa budowa linii aglomeracyjnej. Uznano, że wiadukt jest w tak złym stanie technicznym, że pociągi nie będą mogły z niego korzystać. Rozpoczynamy demontaż - mówi Piotr Hamarnik z PKP PLK. Rozbiórka nie dotyczy nowo powstających konstrukcji.

Demontaż historycznej części wiaduktu i budowa nowoczesnej konstrukcji, oraz wykończenie jej oryginalnym materiałem będą prowadzone pod nadzorem służb konserwatorskich. Zdjęcie elementów fasady i łuków wymaga precyzji. Materiał będzie oczyszczony i maksymalnie wykorzystany na nowej, mocniejszej i dostosowanej do współczesnych potrzeb, konstrukcji - powiedział Piotr Hamarnik. 

Prace mają potrwać 15 miesięcy. Nie ma jeszcze decyzji, co do szczegółów zmian w organizacji ruchu na ulicy Grzegórzeckiej. Może ona być czasowo zamykana.

Most nad ul. Grzegórzecką powstał w latach 1861-64 nad starym korytem Wisły. Wiaduktem stał się po zasypaniu koryta w latach 1878-1880. Ma prawie 100 m długości, 12 m szerokości i 5 przęseł. Półkoliste sklepienia są z cegły, a filary zostały wykonane z kamienia ciosowego. 

To jeden z najstarszych zachowanych mostów krakowskich. 


Opracowanie: